Näkökulma

Ääntä on käytettävä

Talouspolitiikalla on julkisessa ja poliittisessa keskustelussa ylikorostunut rooli. Ongelma ei ole pelkästään kotikutoinen, kuten ainakin finanssikriisistä läh...

Näytön paikka

Historiallinen hetki! Vasemmisto on hallituksessa ja meillä on kunnianhimoinen ohjelma. Istuin hallitusneuvotteluissa ympäristöpöydässä ja voin olla lopputulok...

Historiallisia uudistuksia

Uusi hallitusohjelma on merkittävä käännös. Perusturvan, koulutuksen ja palveluiden leikkausten aika on ohi, ja nyt on aika rakentaa. Vaikka hallitusohjelma on ...